OM ULTRALYDPRAKSIS AS

Om lege Marit Tepstad

Jeg ble utdannet lege i 2002 og ferdig spesialist i radiologi i 2011. Jeg har jobbet som røntgenlege ved Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus. Jeg har lang erfaring med ultralyd og har siste årene blant annet jobbet som konsulent for Unilabs i Oslo, Ski, Fredrikstad, Trondheim og Sandnes samt jobbet som konsulent for Austad diagnostikk.  Jeg har erfaring som allmennlege og tidligere jobbet som fastlege i Bergen samt sykehjemslege ved Fjell sjukeheim på Sotra og ved sykehjemslegevakten ved Bergen legevakt.

Jobber som konsulent og reiser defor rundt og tar vikariater der det trengs, nylig jobbet som fastlege i Lærdal,, nå jobber jeg som fastlege i Ålesund frem til 1. september.

Ultralydpraksis AS

Jeg har nå startet opp  med egen praksis og har klinikker i Bergen, Norheimsund og Førde samt reiser av og til til Fusa, Stavanger,  Oslo/Asker samt til Lærdal og Ålesund. Avtaler og setter opp datoer som passer og kommer gjerne når det blir fylt opp en dag. Nytt er at det er tilgjenglig 3D av gravide i Førde.

Alle er hjertelig velkommen!

Marit Tepstad
Daglig leder, Ultralydpraksis AS

Vis mer
  • Facebook Social Ikon