top of page

OM ULTRALYDPRAKSIS AS

Marit-Tepstad

Om lege Marit Tepstad

Spesialist i radiologi. Spesialist i allmennmedisin.

Jeg ble utdannet lege i 2002 og ferdig spesialist i radiologi i 2011. Jeg har jobbet som røntgenlege ved Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus. Jeg har lang erfaring med ultralyd bla jobbet som konsulent for Unilabs. Jeg har også flere års erfaring som allmennlege og sykehjemslege, ble ferdig spesialist i allmennmedisin i 2021. Startet opp Ultralydpraksis i 2018. Det er per i dag kun lege Marit Tepstad som er ansatt hos Ultralydpraksis AS.

Ultralydpraksis AS

Ultralydpraksis AS tilbyr ultralyd hvis du har et symptom eller plage hvor ultralyd er en godt egnet undersøkelse. Som allmennlege vil u.t  kunne gjøre en god vurdering og gi råd.

Ultralydpraksis AS har klinikk i Bergen, Førde, Stord og Vinnes i Fusa , Har tilgang til kontorer i Mo i Rana, Stavanger, Oslo/Holmlia, Eikelandsosen og Norheimsund hvor jeg reiser på forespørsel og behov.  

Det praktiseres strenge og oppdaterte regler for smittevern. Det er viktig at du tar med deg munnbind, spriter hendene før du kommer inn på venteværelset og før du drar fra legekontoret.

Du skal ikke komme til klinikken, hvis du:

- har vært på reise til utlandet siste 14 dagene. 

- har mistanke om at du er smittet, eller du er bekreftet smittet..

- har hatt nærkontakt med noen som er mistenkt, eller bekreftet smittet.

- har luftveissymptomer som hoste, feber, sår hals.

Marit Tepstad
Daglig leder, Ultralydpraksis AS

bottom of page