top of page

FORBEREDELSER FØR ULTRALYD

FORBEREDELSE

Forberedelser til en ultralydundersøkelse varierer ut ifra hva du skal undersøke:

• Har du bestilt ultralyd helsesjekk eller diagnostisk ultralyd av magen skal du ikke spise mat de første 4-5 timene før undersøkelsen. 
Du skal heller ikke tygge tyggegummi eller spise pastiller. Du kan drikke vann og te/ kaffe, men ikke kullsyreholdig drikke. 

• Ved undersøkelse av urinblæren skal du drikke rikelig i forkant og møte med noenlunde full urinblære. Dette gjelder da ved ultralyd helsesjekk og diagnostisk ultralyd av nedre mageregion. 

• Hvis du er gravid og skal til tidlig ultralyd, er det en fordel å møte med en ikke helt tom urinblæren dvs drikk litt vann 1-2 timer i forkant og ikke tisse rett før undersøkelsen. 

• For andre ultralydundersøkelser er det ingen forberedelser. 

bottom of page