top of page

RELEVANTE LINKER

Nettsted opprettet av NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok). Informasjon om de fleste sykdommer og tilstander.

 

 


Den norske kreftforenings hjemmeside. Inneholder råd og veiledning for kreftpasienter, samt info om kreftsykdom.

 

 


Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

 

 


Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet for å gi Norges befolkning nøytral og kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling.

bottom of page