top of page

ULTRALYD HALSKAR

INFORMASJON

Vi har legekontorer i Bergen, Førde, Lavik, Fusa, Norheimsund og Stord.

Om undersøkelsen:
Halspulsårene er ofte enkle å visualisere. Det går en halspulsåre på hver side av halsen som igjen deler seg i 2 store årer hvorav en hovedsakelig forsyner ansiktet med blod og den andre forsyner hjernen. Vi måler tykkelsen på åreveggen som kan sammenliknes med aldersjustert forventning og blant annet påvirkes av om du røyker, har høyt blodtrykk eller høyt kolesterol. Slike risikofaktorer vil, blant flere, også bidra til forkalkninger i åreveggen som regnes som en uavhengig risikomarkør for karsykdom generelt. Ved undersøkelsen blir også diameteren i årene vurdert, både mtp evt utvidelse og forsnevring. Ved eventuelle funn blir det gjort spesifikke målinger for å vurdere betydningen av funnet.

Forberedelser til undersøkelsen:
Undersøkelsen gjøres på 5-10 minutter og krever ingen spesiell forberedelse utover at du helst bør fjerne halssmykker.

 

Drypp og hjerneslag:
Risikofaktorer for å få drypp eller hjerneslag er høy alder, røyking, høyt blodtrykk, sukkersyke, åreforkalkning, hjertesykdom, høyt alkoholkonsum og lite fysisk aktivitet.Et drypp (TIA) er en midlertidig forstyrrelse av hjernens funksjon og skyldes at blodforsyningen til en del av hjernen i en kort periode har blitt for liten. Årsaken er som regel åreforkalkning i en eller begge halspulsårene. Åreforkalkningen gjør halspulsårene trange, og det kan føre til at hjernen får for lite blod. Det kan også hende at en liten bit årekalk har løsnet og seilt med blodet til hjernen. Der kan den stenge for blodforsyningen i en kort periode. Definisjonen på drypp er at alle sykdomstegnene har forsvunnet etter ett døgn, men ved de fleste drypp går symptomene over i løpet av 5 til 15 minutter. Hvis sykdomstegnene varer mer enn 2 timer er det mest sannsynlig at deg dreier seg om et hjerneslag og ikke et drypp.

 

Sykdomstegn:
Skjev munn, talevansker, svimmelhet, plutselig klønethet eller slapphet i en arm, eller synsforstyrrelser. Synsforstyrrelser i form av nedsatt syn på ett øye kan forekomme alene eller sammen med andre symptomer.

 

Behandling:
Kontakte lege straks.
Det er vanlig å starte behandling med acetylsalisylsyre ( dispril eller albyl-e). Hindrer blodet i å klumpe seg og forebygger dermed nye drypp. Den første dosen bør være 300 mg. Siden er det vanlig å ta 160mg pr dag. Du kan ikke bruke medisinen hvis du har magesår.

Legg til en overskrift (1).png
bottom of page