top of page

ULTRALYD | Spørsmål om brokk

INFORMASJON OM BROKK

 

Vi har legekontorer i Bergen, Førde, Lavik, Fusa, Norheimsund og Stord.

Ultralyd mage eller lyske med spørsmål om brokk

1.

Lyskebrokk
Opptrer betydelig hyppigere hos menn enn hos kvinner. Det er to typer lyskebrokk:

  • indirekte brokk ( lateralt brokk) går gjennom lyskekanalen og utgjør 90% av alle lyskebrokk

  • Direkte brokk ( medialt brokk) går gjennom en åpning oppstått ved at bakre vegg i lyskekanalen er svekket.
     

De første symptomene er en kul og smerter i lysken. Normalt er brokket lett reponibelt, slik at kulen går tilbake i liggende stilling. Brokket kommer frem ved hoste eller bruk av bukpressen. Det kommer også ofte frem i stående stilling. Ved inneklemt brokk oppstår sterke smerter. Brokket kan da ikke reponeres ( dyttes på plass) og det er ømt. Som regel er det da en tarmslynge som er kommet i knip.

2.

Lårbrokk (hernia femoralis)
forekommer nesten bare hos kvinner. Brokket kommer frem som en kul nedenfor lyskebåndet gjennom åpningen der de store blodårene til beinet går. Lårbrokk har stor tilbøyelighet til å bli inneklemt, og en råder derfor nesten alltid til operasjon.

 

3.

Navlebrokk
er vanligst hos barn men kan forekomme hos voksne. Hos voksne er navlebrokk vanligst hos kvinner og sitter like ovenfor navleringen i linea alba (paraumbilicalt hernie). Hos voksne blir visse navlebrokk operert, spesielt om brokket er stort.

 

4.

Midtlinjebrokk (hernia epigastrica)
sitter i midtlinjen mellom brystbeinspissen og navlen. Det er ofte lite og kan være vanskelig å påvise, spesielt hos overvektige personer. Symptomene er gjerne ukarakteristiske og vage smerter. Behandlingen er operativ.

bottom of page