top of page

Abort - Truende | Spontan

INFORMASJON

Truende abort (abortus imminens)

Begrepet truende abort brukes hvis en gravid kvinne får blødning fra skjeden uten å ha smerter (eller bare har svake smerter) før 22.svangerskapsuke. Hvis ultralyd viser at fosteret lever, er sannsynligheten over 90% for at svangerskapet skal fortsette. Du bør være i fysisk ro så lenge blødningen pågår.

Spontanabort (abortus spontaneus)
Spontanabort regnes i svangerskap som går til grunne innen 22.svangerskapsuke. 85% av spontanabortene skjer i de tre første månedene av graviditeten. Den vanligste årsaken er en feil ved fosteret. Abortene etter de tre første månedene skyldes oftere en feil utenfor fosteret, ofte i morkaken eller navlesnoren.

Sykdomstegn
Blødning fra skjeden og takvise smerter i den nedre delen av magen og ryggen. Blodet fra skjeden kan være klumpete og inneholde fosterrester. Ved gynekologisk undersøkelse vil legen se at livmorhalsen står åpen. Ultralyd vil avklare om det er et levende foster i livmorhulen eller ikke. Dersom livmorhulen er tom og aborten har skjedd tidlig i svangerskapet, er det ikke behov for videre behandling. Dersom det fortsatt er rester av fosteret eller morkaken i livmoren, eller om det har gått mer enn 3-4 uker etter at menstruasjonen uteble, er det vanlig å gjøre en utskrapning på sykehuset.

bottom of page